Hana je aktuálně

Výzkumník v projektu TA ČR na Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK FF MUNI)
Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí

Vyučující předmětů magisterské profilace Technologie ve vzdělávání na KISK FF MUNI

Nastupující garantka bakalářské profilace Technologie ve vzdělávání – informační gramotnost na KISK FF MUNI (od podzimu 2019)

Vyučující online Kurzu práce s informacemi a iniciátor otevřených univerzitních webových kurzů a jejich rozvoje
KISK FF MUNI

Doktorandka Institutu výzkumu školního vzdělávání

Řešitelka projektu Inovace a tutorování Kurzu práce s informacemi KPI11 (fakultní grant)

Šéfredaktorka nového webu M&P – Metodologie, techniky a postupy  věd informačních, kognitivních a věd o vzdělávání

Členka redakční rady časopisu EDTECH KISK

Hanka byla

2018 
Tvůrce koncepce self-paced online kurzů
v Open EdX pro Kariérní centrum MUNI

2016–2017
Pomocná vědecká síla
KISK FF MUNI 

2016–2017
Koordinátorka Školy občanské Iniciativy Hnutí Duha 

2014
Asistentka ve výzkumu Kontinuita a diskontinuity náboženské paměti v České republice GAČR KSOC UP

2014
Asistentka ve výzkumu Proměny způsobu života a modernizační procesy v mikroregionu Hlučínsko GAČR KSOC UP

2014
Člen projektu Zaparkuj projekt oživení olomouckých parků Univerzity Palackého (studentská aktivita)

2014
Koordinátorka konference AEDUCA Festival vzdělávání dospělých 2014 KSOC UP

2014
Asistentka analytiků projektu Young Power – systematizované odborné praxe KSOC UP 

2014
Zakladatelka studentského časopisu KAPSA KSOC UP (studentská aktivita)

2014
Zakladatelka katederního debatního klubu KSOC UP (studentská aktivita)

2013
Hlavní koordinátorka Týdne lidských práv v Brně (dobrovolník)

2013–2014
Člen olomouckého dobrovolnického centra JIKA

2012–2013
Dobrovolník v Psychosociálním centru MANA

Vzdělání

Pedagogika – Institut výzkumu školního vzdělávání

Informační studia a knihovnictví – Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MUNI – Mgr.

Sociologie – Andragogika – Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci – Bc.

  • přes 80 předmětů a kurzů od andragogiky, sociologie, kulturní antropologie, filozofie, historie, psychologie, po práci s technologiemi
  • BP Self-networked learning získala dvě ocenění v katederní studentské soutěži
Advertisements