Věnuji se online vzdělávání od informační gramotnosti a digitálních kompetencí po design a tutorování kurzů

> výzkumně na dvou pracovištích Masarykovy univerzity – na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MUNI (KISK) a na Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MUNI (IVŠV)

> a v rámci individuálních konzultací a mentoringu.

Vyučuji předměty na EDTECH KISK,

tedy profilace Technologie ve vzdělávání. Podívejte se jaké. Od podzimu 2019 jsem garantkou bakalářského stupně této profilace.

Pracuji na projektu aplikovaného výzkumu (TA ČR),

v rámci kterého zkoumáme online učební chování a vytváříme platformu Onlife pro rozvoj informační gramotnosti na středních školách. Podívejte se, jak to vypadá.

Nově pracuji ve třech projektech specifického výzkumu na PdF,

a to Přístupy a metody ve výzkumu vzdělávání: seriál metodologických workshopů a konferencí 2021, ve kterém se podílím na Postdoktorandské škole;
Podoby profesní spolupráce ve škole; Fyzika, informatika a odborné vzdělávání na základních a středních školách.

Založila jsem platformu KISK ONLINE,

která zpřístupňuje univerzitní online kurzy KISKu veřejnosti a umožňuje praxi studentům, které vedu v online tutoringu. Podívejte se na ni nebo si rovnou zapište kurz. Na podporu chodu jsem získala grant z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity.

Vytvářím a vedu otevřený univerzitní online Kurz práce s informacemi,

ve kterém zkoumám učební chování a zpětnou vazbu.

Máte portfolio?„,

ptám se neustále studentů. Digitální portfolia jsou mým oblíbeným nástrojem, který používám ve výuce. Od roku 2019 také pomáhám magisterským studentům využít tento nástroj jako průvodce studiem a zlepšovák státnic. Takhle to studentům vysvětlujeme.

Co dál?

Ráda bych se výzkumně přiblížila k tématu rozšířené kognice v kontextu vzdělávání či obecně propojovala technologie ve vzdělávání a pedagogickou psychologii. Nejbližší cílovou skupinou jsou pro mne vysokoškoláci a mladí dospělí.