TAČR – první úspěšný projekt

Od ledna budeme pracovat na novém projektu podpořeném Technologickou agenturou České Republiky (TAČR) – TIGUP: Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí. Projekt jsme podávali s Michalem Černým v červnu jako prvotinu, máme proto o to větší radost, že se umístil v první polovině hodnocených.

Prezentace: Kurz práce s informacemi v soutěžní sekci konference MoodleMoot 2018

V listopadu jsem prezentovala náš Kurz práce s informacemi v soutěžní sekci konference MoodleMoot na Univerzitě Hradec Králové. Kurz získal ocenění společnosti PragoData Consulting. Příspěvek ve sborníku: Tulinská, H. (2018) Otevřený webový Kurz práce s informacemi. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2018. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435718-3

KISK ONLINE

V srpnu jsme spustili platformu KISK ONLINE, která integruje online kurzy Kabinetu informačních studií a knihovnictví. V České republice patříme mezi lídry online vzdělávání. Kurzy umíme sami vytvářet, přemýšlíme o nich v širších společenských souvislostech, a děláme výzkum. Zejména nové kurzy jsou otevřené na webové stránce, aby do nich mohl kdokoliv nahlédnout. Zapsat si je mohou studenti […]

Digitální kompetence ve vzdělávání na KISKu

Digitální kompetence ve vzdělávání na KISKu (blogpost na Medium) Článek vznikl u příležitosti semináře NitLib 2018: Kompetencie knihovníkov v digitálnom svete. Cílem byla prezentace vzdělávání v digitálních kompetencích na Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity a inspirace pro vlastní vzdělávání či jeho nabídku.