Blog, Vystoupení

Prezentace: Kurz práce s informacemi v soutěžní sekci konference MoodleMoot 2018

V listopadu jsem prezentovala náš Kurz práce s informacemi v soutěžní sekci konference MoodleMoot na Univerzitě Hradec Králové. Kurz získal ocenění společnosti PragoData Consulting. Příspěvek ve sborníku: Tulinská, H. (2018) Otevřený webový Kurz práce s informacemi. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2018. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435718-3

Advertisement
Blog, Vystoupení

Digitální kompetence ve vzdělávání na KISKu

Digitální kompetence ve vzdělávání na KISKu (blogpost na Medium) Článek vznikl u příležitosti semináře NitLib 2018: Kompetencie knihovníkov v digitálnom svete. Cílem byla prezentace vzdělávání v digitálních kompetencích na Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity a inspirace pro vlastní vzdělávání či jeho nabídku.