Publikace a vystoupení

2019

2018

2015–2017

  • ČERNÝ, Michal, David KUDRNA, Monika MARTONOVÁ, Veronika MORAVČÍKOVÁ, Tereza POJEZNÁ, Hana TULINSKÁ, Šárka VANČUROVÁ a Tomáš ZIMA. ​Kolekce dostupných LMS prostředí.​ 1. vyd. Brno: Flow, 2017. 18 s. ISBN 978-80-88123-16-3.
  • KOCUREK, Josef, Veronika MORAVČÍKOVÁ, Olga SENČAKOVÁ, Lukáš STROUHAL a Hana TULINSKÁ. Cesta službou – registrace nových čtenářů Moravské zemské knihovny. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 9, č. 1, s. 32-55. ISSN 1804-2406.
  • TULINSKÁ, Hana. Personal learning environment pro učitele. Metodický portál: Články [online]. 2017, ISSN 1802-4785. Dostupné z:http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/21327/PERSONAL-LEARNING-ENVIRONMENT-PRO- UCITELE.html
  • ČERNÝ, Michal, Pavla KOVÁŘOVÁ, Hana TULINSKÁ a Kristýna KALMÁROVÁ.Kurz práce s informacemi.​1. vyd. Brno: Flow, 2016. 281 s. ISBN 978-80-88123-13-2.
  • DOČEKAL, Vít a Hana TULINSKÁ. The Impact of Technology on Education Theory.Procedia – Social and Behavioral Sciences [online]. 2015, 1​74,​ 3765-3771. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.01.1111. ISSN 18770428. Dostupné z:​http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042815011702
  • TULINSKÁ, Hana. ​Personal Learning environment pro učitele. In ​Metodický portálRVP.cz. 2017.
  • TULINSKÁ, Hana. Personal Learning environment pro učitele. In ​Národní seminář informačního vzdělávání.​2016.
  • TULINSKÁ, Hana. Klíček k Evernote pro knihovníky. In ​Odpoledne webinářového vzdělávání.​2016.
  • TULINSKÁ, Hana. Self-networked learning. In ​Studentská vědecká konference KSA.​2015.