Vzdělání

Pedagogika – Institut výzkumu školního vzdělávání

Informační studia a knihovnictví – Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MUNI – Mgr.

Sociologie – Andragogika – Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci – Bc.